ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม Customer Power of Voice

ขอแสดงความยินดีกับ 5 ท่านผู้โชคดี ได้รับลำโพงบลูทูธแบบพกพา

1. คุณกุลธิดา​ เจียม​สมบุญ​
2. คุณชายุดา ลีลายุทโธ
3. คุณหนึ่งหทัย สวัสดี
4. คุณบัวหลัน แก้วนาพันธ์
5. คุณปวีณ์สุดา สุขสมชิต

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม Customer Power of Voice ในครั้งนี้ สำหรับผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 ท่าน บริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านตามข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ในแบบสอบถามดังกล่าว ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นี้

1