จะดีกว่าไหม ถ้านับเซลล์ได้…..ใต้ตู้ Bio-Safety Cabinet (BSC)

รูปร่าง และลักษณะของเซลล์ในระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการพิจารณาวิเคราะห์ผลเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) ขั้นตอนในการนับเซลล์ การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา(Morphology) และระยะการเจริญของเซลล์ (Growth Phase) ของเซลล์ จำเป็นที่จะต้องดูผ่านใต้กล้องจุลทรรศน์ในทันทีหลังจากทำการ Trypsinization  หรือ Thawing  เนื่องจาก cell อาจจะตายได้ถ้าอยู่ใน  Condition ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งค่า Viabillity ของเซลล์อาจจะเปลี่ยนแปลง   ทั้งนี้กล้องจุลทรรศน์ส่วนมาก มีขนาดใหญ่และไม่สามารถวางในตู้ BSC ได้ หรืออาจจะต้องซื้อตู้ BSC โดยเฉพาะสำหรับวาง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยสิ้นเปลือง  จะดีกว่าไหมถ้าคุณสามารถนำเครื่องนับเซลล์ เข้าไปนับได้ในตู้ BSC ซึ่งมีขนาดแค่  122 x 122 x 125 mm น้ำหนักเบาเพียง 1 กิโลกรัม 

Corning® Cell Counter เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับผู้วิจัยมากยิ่งขึ้น โดยมีความโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้

สนใจทดลอง Corning® Cell Counter ติดต่อได้ที่ฝ่ายขาย ANH ทั่วประเทศ