Author Archives: panitsara.s

NK cell นักฆ่าตามสัญชาตญาณ

NK cell นักฆ่าตามสัญชาตญาณ ไม่ว่าคุณจะกำลังต่อสู้อยู่กับอะไรก็ตาม แต่มีสิ่งหนึ่งที่ต่อสู้เพื่อให้คุณได้มีสุขภาพแข็งแรงอยู่ตลอดเวลา ถ้าทหารมีหน้าที่ดูแลรักษาบ้านเมืองเพื่อไม่ให้ข้าศึกรุกรานแล้วนั้น  ในร่างกายของเราเองก็มีเหล่าทหารเหล่านั้นที่คอยทำหน้าที่ดูแลรักษาร่างกายจากผู้รุกรานเช่นกัน เม็ดเลือดขาว (White Blood Cells)  เม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ที่คอยกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายของเรา  แต่เม็ดเลือดขาวเหล่านั้นก็มีหลากหลายตัว และแต่ละตัวก็มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงของมัน  เม็ดเลือดขาว (White Blood Cells) ในร่างกายคนนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่  กลุ่ม Granulocyte คือกลุ่มที่มีถุง Granule อยู่ภายในเซลล์ ได้แก่ Neutrophil Eosinophils Basophils กลุ่มAGranulocyte คือกลุ่มที่ไม่มีมีถุง Granule อยู่ภายในเซลล์ ได้แก่ Lymphocyte และ Monocyte หากพูดถึง NK Cells หรือชื่อเต็มคือ  Natural Killer Cells คือเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของ Agranulocyte และอยู่ในกลุ่ม ลิมโฟไซต์ (lymphocyte) เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเอง แล้วทำไมจึงเรียก NK cells

cytotoxicity

ในปัจจุบันนี้การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Animal Cell Culture) นอกจากจะใช้เพื่อการรักษาด้วยเซลล์ (Cell Therapy), การผลิตวัคซีนแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อศึกษาและทดสอบความเป็นพิษ (Cytotoxicity) ของสารออกฤทธิ์ (Active Ingradient), ค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไปครึ่งนึง (Inhibitory Concentration, IC50), ค่าความเข้มข้นที่สารนั้นให้ประสิทธิภาพ 50% (Half Maximum Effective Concentration, EC50) ก่อนที่จะใช้สารเหล่านั้นเพื่อผลิตเป็นเครื่องสำอางหรือยา แม้กระทั่งใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เพื่อทดสอบความเป็นพิษ รวมไปถึงการนำไปใช้ในการศึกษาความเข้ากันได้ของวัสดุกับเนื้อเยื่อ (Biocompatibility) ของวัสดุฝังใน (Implant Materials) ก่อนที่จะนำไปทดสอบในสัตว์ทดลองและใช้ในมนุษย์ในลำดับต่อไป  จึงถือได้ว่าการทดสอบความเป็นพิษ (Cytotoxicity) นั้นเป็นงานวิธีที่มีประโยชน์อย่างมากในวงการด้านการวิจัยและการแพทย์ในปัจจุบันเลยทีเดียว การทดสอบความเป็นพิษในระดับเซลล์หรือการมีชีวิตรอดของเซลล์ที่เราเรียกว่า Cytotoxicity Test and Cell viability assay นั้น โดยการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคัดกรองด้านความปลอดภัยของสารเคมี โดยจะเริ่มจากการเพาะเลี้ยงเซลล์ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์ จากนั้นจึงนำมาทดสอบความเป็นพิษต่อสารเคมีเพื่อใช้ประเมินความปลอดภัยของสารเคมีในระดับห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถจัดจำแนกได้หลากหลายวิธีการดังนี้ 2. Colorimetric assays เป็นการตรวจวัดความเป็นพิษและการมีชีวิตรอดของเซลล์ผ่านกลไกทางชีวเคมี ตรวจวัดปริมาณเอนไซม์ภายในเซลล์ไปกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนสีของสาร เช่น MTT

A.N.H ร่วมออกบูธงาน Symposium Protein Biochemistry & Biotechnology

A.N.H เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธงาน Symposium Protein Biochemistry & Biotechnology ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทาง A.N.H ได้นำตัวอย่างสินค้าไปจัดแสดงและเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันอย่างใกล้ชิดตามนโยบายที่ A.N.H ยึดมั่นมาตลอด A.N.H Your Lab Partner

Corning® 100 mL L-Glutamine

Product Number 25-005-CI L-glutamine is an essential amino acid and a key component of culture media, serving as a major energy source for propagating cells. It is very stable as a dry powder and as a frozen solution but degrades rapidly in liquid media or stock solutions, producing toxic compounds. Optimal cell performance usually requires

รับแต้มพิเศษ

ANH Promotion สั่งซื้อ Corning® Fetal Bovine Serum, 500 mL, Premium, United States Origi รับแต้มพิเศษขวดละ 10 แต้ม ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ถึงมีนาคม 2024 เท่านั้น สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเรื่องโปรโมชั่นการสะสมแต้มพิเศษได้ที่ Line: @anhsci

PROMOTION 50%

ANH Promotion Stripette® Serological pipettes ซื้อครบ 3 กล่อง รับส่วนลดกล่องที่ 3 ทันที 50% (สามารถคละไซส์ได้) สินค้าที่นำมาลดราคาจะเป็นรายการที่ถูกที่สุด ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ถึงมีนาคม 2024 เท่านั้น

เมื่อพูดถึงโครงสร้างทางเคมี ที่ไม่ซับซ้อนมากนัก และเป็นกลุ่มที่สามารถนำมาใช้ศึกษางานวิจัยทางด้านชีวการแพทย์ ปัจจุบันงานวิจัยทางด้านการพัฒนาโมเดลจาก primary cells เพื่อใช้ทดสอบยาและการรักษาโรคกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เช่น การพัฒนาโครงสร้าง 3D โมเดลเพื่อให้ได้โครงสร้างที่เสมือนจริงกับร่างกายของมนุษย์มากที่สุด รวมทั้งการพัฒนา กลุ่มของ Stem cells เพื่อการคิดค้นยารักษาโรค และ เซลล์บำบัด ขั้นตอนหรือการจำลองสภาวะการเลี้ยงเซลล์ในหลอดทดลองที่เสมือนจริงกับสภาวะร่างกายนั้น กลุ่ม small molecule บางชนิดเป็นส่วนสำคัญในการเจริญของเซลล์ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการเติมลงไปใน อาหารที่ใช้เลี้ยงเซลล์ด้วย เช่น Stemolecule™ A83-01 (04-0014 / 04-0014-10)  เป็นตัว inhibitor ที่จะไปยับยั้ง TGFβ  receptor ALK5 kinase จึงทำให้มีการ ไปกระตุ้น ส่วนของ epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) จากการศึกษาพบว่าเป็นส่วนสำคัญในการเลี้ยงการพัฒนา morphology ของ  intestinal organoid Stemolecule™ Forskolin (04-0025) ถือได้ว่าเป็นกลุ่มของ natural product

อิเล็กโทรโฟรีซิส Electrophoresis

อิเล็กโทรโฟรีซิส (electrophoresis) เป็นเทคนิคที่ใช้แยกวิเคราะห์สารที่มีประจุโดยใช้สนามไฟฟ้า ซึ่งถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดน ชื่อ Arne Tiselius ในปี ค.ศ. 1930 โดยเริ่มจากการแยกโปรตีนออกจากเซรั่ม และเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อนำมาใช้แยกโปรตีนในเวลาต่อมา  อิเล็กโทรโฟรีซิส เป็นวิธีการแยกสารที่มีประจุโดยผ่านสนามไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งสารที่มีประจุจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วไฟฟ้าที่มีประจุตรงกันข้าม โดยขั้วที่มีประจุบวก (cation) จะเคลื่อนที่เข้าหาประจุลบ (cathode) ส่วนสารที่มีประจุลบ (anion) เคลื่อนที่เข้าหาประจุบวก (anode) ซึ่งสารที่มีประจุจะถูกแยกออกด้วยความแตกต่างของประจุ ตามขนาดและรูปร่างของโมเลกุล สารชีวโมเลกุลที่ถูกนำมาแยกโดยวิธี อิเล็กโทรโฟรีซิส ได้แก่ นิวคลีโอไทด์ และ กรดอะมิโน เปปไทด์ รวมทั้งสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น กรดนิวคลีอิก และ โปรตีน ประเภทของอิเล็กโทรโฟรีซิส แบ่งออกเป็น 2 แบบ ตัวกลางที่เป็นของแข็ง ที่เป็นกระดาษกรอง อิเล็กโทรโฟรีซิส  สำหรับตัวกลางจะเป็นกระดาษกรอง จะถูกตัดให้ได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วนำไปจุ่มในสารละลายบัฟเฟอร์ ที่ควบคุมค่า pH และต่อเข้ากับระบบกระแสไฟฟ้าให้ครบวงจร สามารถแยกโปรตีนออกจากกันตามประจุ ขนาดของโปรตีน แต่เนื่องด้วยการใช้กระดาษกรองเป็นตัวกลางนั้น ทำได้ง่ายและรวดแร็ว แต่สามารถแยกโมเลกุลที่มีขนาดเล็กได้เท่านั้น และเนื่องจากกระดาษกรองเซลลูโลสมีขนาด