เซลล์ไม่ตาย แต่เลี้ยงไม่โต ??

Mycoplasma เป็น Prokaryotic cell ขนาดจิ๋ว ที่สามารถหลุดรอดผ่านชั้นฟิลเตอร์ สำหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อราได้อย่างง่ายดาย (0.22 และ 0.45 um) อีกทั้งยังมีลักษณะใส ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยสปีชีส์ที่พบการปนเปื้อนมากที่สุดใน Tissue / Cell culture คือ Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma orale, Mycoplasma arginini and Acholeplasma laidlawii และอาจพบ Mycoplasma มากถึง 100 ล้านเซลล์ในอาหารเลี้ยงเซลล์ 1 มิลลิลิตร (Lesley Young et al., 2010)

เหล่านักวิจัยอาจพบเจอปัญหาอาหารเลี้ยงเซลล์ขุ่น จากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย หรือมีครอบวุ้นเคลือบเต็ม Cell  culture flask จากการปนเปื้อนของรา หรือเซลล์ที่มีรูปร่างผิดปกติ จากการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส 

แต่สำหรับ Mycoplasma ตัวร้ายนั้น เราจะไม่มีทางพบเห็นสัญญาณการปนเปื้อนเหล่านี้เลย เพราะอาหารเลี้ยงเซลล์จะยังคงใส มีสีสวยงามตามค่า pH ที่ควรเป็น ไม่มีคราบวุ้นเกาะ และที่สำคัญ เซลล์แสนรักของเราจะยังคงมีรูปร่างปกติ (Morphology) ด้วยเหตุนี้เอง เหล่านักวิจัยจึงประสบปัญหาการปนเปื้อน Mycoplasma แบบไม่รู้ตัว

จนกระทั่งวันหนึ่ง เมื่อพบว่าเซลล์มีการอัตราการเจริญเติบโตที่ช้าลง ไม่เป็นไปตาม Doubling time ยิ่งไปกว่านั้น คุณอาจพบว่าผลการทดลองของคุณมีค่าผิดปกติไปจากที่เคยทำ นั่นเป็นเพราะว่าการปนเปื้อนของ Mycoplasma ส่งผลต่อกระบวนการ Metabolism ภายในเซลล์ ทำให้การแสดงออกของสารชีวเคมีที่เปลี่ยนแปลงไป ถ้ามาถึงจุดนี้นั่นแสดงว่าเซลล์ในห้องแล็บและผลการวิจัยของคุณกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตแล้ว เตรียมทิ้งเซลล์ทั้งหมดในตู้ Incabator และทิ้งผลการทดลองที่ได้มาอย่างยากลำบากได้เลย

Mycoplasma มักปนเปื้อนมากับชิ้นเนื้อตัวอย่าง ผิวหนังมนุษย์ เส้นผม น้ำแข็งสำหรับแช่ตัวอย่าง หรืออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ไม่สะอาด (คุณอาจจะโล่งใจที่อุปกรณ์ทุกชิ้นในห้องแล็บถูกทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์) แต่!! 70% EtOH ยังไม่เพียงพอที่จะฆ่าวายร้าย Mycoplasma ได้!! เพราะกลไกลการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะมุ่งทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ จึงทำให้แอลกอฮอล์สามารถทำลายแบคทีเรียและไวรัสได้มีประสิทธิภาพ แต่ Mycoplasma เป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้ม จึงสามารถหลุดรอดจากการทำงานของแอลกอฮอล์ได้ แต่ความกังวลเหล่านี้จะหมดไปหากคุณได้ลองใช้ CellSafe Mycoplasma Prevention Spray

CellSafe Mycoplasma Prevention Spray นวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูงที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในวงกว้าง  ทำลายได้ทั้ง Micoplasma, Virus, , Yeast , Bacteria และ Fungi  ซึ่งสามารถฉีดลงบนพื้นผิวห้องปฏิบัติการ, Biosafety cabinet, Incubator, Sample storage box, Liquid nitrogen container, Work benches, และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับ Aseptic technique โดยใช้ระยะสัมผัสเชื้อเพียง 2-3 วินาทีเท่านั้น CellSafe Mycoplasma Prevention Spray  ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่เพียงเยื่อหุ้มเซลล์เท่านั้น แต่สามารถกระตุ้นให้เซลล์ของเชื้อต่างๆ ตายได้ด้วยกระบวนการทางชีวเคมี ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการการออกฤทธิ์ของแอลกอฮอล์  CellSafe Mycoplasma Prevention Spray จะช่วยทำให้ห้องปฏิบัติการของคุณปลอดภัยจาก Micoplasma ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน และทำให้งานวิจัยของคุณสามารถดำเนินต่อไปได้ตามแผนที่คาดหวัง!!!