เทคโนโลยี Corona – gas treatment สู่ CellBIND Surface

สำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์ ต้องอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมและพื้นผิวที่เหมาะสม  โดย Corning ได้ทำการปรับพื้นผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะของเซลล์ให้ดีขึ้น เราขอแนะนำให้คุณรู้จัก Corning CellBIND Surface  ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี Corona-gas treatment ซึ่งทำให้พื้นผิวพลาสติก จากที่ไม่มีความชอบน้ำ (Hydrophobic) ให้กลายเป็นมีความชอบน้ำมากขึ้น (Hydrophilic) โดยเพิ่ม Negative Net Charge กระบวนการใหม่นี้ช่วยเพิ่มการยึดติดของเซลล์ โดยการรวมออกซิเจนเข้ากับพื้นผิวการเพาะเลี้ยงเซลล์ให้มากขึ้น ทำให้มีน้ำมากขึ้นและเพิ่มความเสถียรของพื้นผิว ซึ่งทำให้การยึดเกาะของเซลล์นั้นมีความสม่ำเสมอ และเพิ่มการเจริญเติบโตของเซลล์ อีกทั้งยังส่งผลถึงผลผลิตของเซลล์ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย CellBIND ยังช่วยเพิ่มการอยู่รอดของเซลล์ให้สามารถกลับมามีชีวิตและเพิ่มจำนวนดังเดิม เนื่องจาก CellBIND ช่วยเพิ่มการยึดติดและการเจริญเติบโตของเซลล์ภายใต้สภาวะที่ยากลำบาก จากการใช้เซรั่มที่ลดลงหรือไม่มีเซรั่ม  

Electron Spectroscopy Chemical Analysis (ESCA) แสดงให้เห็นว่าปริมาณออกซิเจนที่รวมอยู่ในพื้นผิว Corning CellBIND นั้นสูงกว่า  พื้นผิวที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงแบบดั้งเดิมถึง 60% และแตกต่างจาก โพลี-ดี-ไลซีน และสารเคลือบทางชีวภาพ  พื้นผิว Corning CellBIND เป็นพื้นผิวที่ไม่ใช่ทางชีวภาพซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการจัดการหรือการเก็บรักษาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงพื้นผิวของพลาสติกแทนจึงมีความสม่ำเสมอและมั่นคงกว่า และ อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการใช้สารเคลือบทางชีวภาพ (Biocoat)  อีกทั้งต้องคำนึงถึงอุณหภูมิ แถมยังมีราคาที่แพง ไม่เสถียร  และมีวันหมดอายุที่ค่อนข้างเร็ว

พื้นผิวแบบ CellBIND ไม่แนะนำให้เก็บเกี่ยวเซลล์โดยการขูด เนื่องจากความแข็งแรงของการยึดติดของเซลล์ที่เพิ่มขึ้น จึงอาจจำเป็นที่จะต้องใช้ Enzyme เพื่อทำการ Trypzinize เซลล์ออกมาในกระบวนการ Harvest นั่นเอง

Benefits 

◗ Better cell attachment leads to increased cell growth and yields 

◗ More consistent and even cell attachment 

◗ More quickly adapts cells to reduced-serum or serum-free conditions 

◗ Reduces premature cell detachment from confluent cultures especially in roller bottles 

◗ May eliminate the need for tedious, time – consuming, expensive and low stability biological coatings 

◗ Requires no refrigeration or special handling and is stable at room temperature

Format 

Corning Vessel ที่มีพื้นผิว CellBIND