Tag Archives: pipette

Stripettor™ Ultra Pipet Controller

ในการเพาะเลี้ยงเซลล์หรืองานในห้องแลปวิจัยทั่วไป มีการใช้ของเหลว (Liquid) ทุกขั้นตอน การขนถ่ายของเหลวหรือการจัดการจึงเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะขั้นตอนการ ดูด – ปล่อย ของของเหลวที่ต้องคำนึงถึงปริมาตรที่เที่ยงตรง (Precision) และถูกต้อง (Accuracy) เพราะอาจเกิดความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองได้   โดยในงานเพาะเลี้ยงเซลล์ มักจะเกิดขึ้นหลายๆขั้นตอน โดยส่วนมากเรามักจะใช้ autopipette ในปริมาตรที่น้อย แต่ถ้าเป็นปริมาตรที่มากกว่า 1 มิลลิลิตรขึ้นไป จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถดูดปริมาตรที่มากขึ้น นั่นคือ Pipette Controller โดยทาง Corning ได้จำหน่าย Pipette Controller โดยชื่อว่า  Corning® Stripettor™ Ultra Pipet Controller  Corning® Stripettor™ Ultra Pipet Controller โดยความพิเศษของ  Stripettor™ Ultra Pipet Controller  หน้าจอเป็นแบบ LCD แสดงสถานะของแบตเตอรี่และโหมด โดยสามารถปรับให้มีการปล่อยของเหลวตามแรงดึงดูดได้ (Gravity) และ Blow out

ประกาศผล ผู้ได้รับรางวัลจากโปรโมชั่น TOP SPENDER MAY 2020

ขอแสดงความยินดีกับคุณกิตตินาถ ผลไพบูลย์ ผู้ได้รับรางวัล Single-channel Pipettorจากกิจกรรมโปรโมชั่นTOP SPENDER ITEM TIPS MAY 2020 จากกิจกรรมโปรโมชั่น “TOP SPENDER ITEM TIPS MAY 2020” ที่ได้จัดขึ้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบ Single-channel Pipettor ให้ผู้ที่มียอดสั่งซื้อสูงที่สุดในเดือน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ลูกค้า ถึงประสบการณ์ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Corning Life Science ของเรา คุณกิตตินาถ ผลไพบูลย์ กล่าวว่า “ใช้ดีค่ะ ใช้ยี่ห้อนี้มาเป็นเวลานาน ก็เชื่อมั่นในประสิทธิภาพและคุณภาพที่มี เชื่อมั่นมาโดยตลอด” เราพร้อมที่จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อให้กับงานวิจัยอันทรงคุณค่าของคุณตลอดไปภายใต้สโลแกน YOUR LAB PARTNER และเตรียมพบกับกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกในครั้งต่อไป

Pipette Tip Corning เลือกอย่างไรดี

Pipette Tip Corning แต่ละรุ่นแตกต่างกันอย่างไร ด้วยสถานการณ์ในท้องตลาด ที่มีการวิจัยและพัฒนากันอย่างไม่หยุดนิ่ง ทาง Corning จึงต้องคิดค้นและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ก้าวทันตามยุคสมัยและตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากที่สุด วันนี้จะขอเล่าถึงการออกแบบปิเปตทิป (Pipette tip) ในแต่ละรุ่นของ Corning ที่ตั้งใจทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รู้สึกถึงความแตกต่างและตอบโจทย์งานวิจัยที่หลากหลายมากขึ้น  รุ่นแรกคือ Pipette Tip รุ่น Original มี 4 ขนาด คือ 10µL, 30 µL, 200 µL, 1000µL ความพิเศษของรุ่นนี้มีความเป็น Universal tip ที่สามารถใช้ได้กับตัวเครื่องดูดจ่ายสารละลาย (Auto pipette) ทุกยี่ห้อ และมีการออกแบบส่วนปลายของ Pipette tip ขนาด 200 µL ให้มีลักษณะพิเศษที่เรียกว่า “Beveled orifice” คือทำให้ส่วนปลายของ Pipette Tip มีความเอียงลาดเพื่อลดพื้นที่หน้าตัดของปลาย Pipette tip ให้เหลือน้อยที่สุด (มีลักษณะเป็นปลายหักศอก)

3