Tag Archives: elplasia

เลี้ยงเซลล์ให้เหมือนสภาวะธรรมชาติ ด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ (3D Cell Culture) 

การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ (3D cell culture) คือการสร้างสภาพแวดล้อมเทียมภายในภาชนะเลี้ยงเซลล์ (cell culture vessel) ให้คล้ายกับการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายที่เซลล์เจริญเติบโตแบบสามมิติ (3D) เพื่อเลี้ยงเซลล์ ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงเซลล์ในสภาพแวดล้อม 2 มิติ (2D) ที่เลี้ยงเซลล์ใน cell culture flask, plate และ dish ที่เซลล์จะเติบโตได้ในแนวราบเท่านั้น เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3D นี้เซลล์สามารถเติบโตได้ในทุกทิศทาง  การเลี้ยงเซลล์แบบ 3D สามารถเลียนแบบสภาวะเนื้อเยื่อในเชิงสรีระวิทยาได้ดีกว่าการเลี้ยงเซลล์แบบ 2D ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงเซลล์มะเร็งแบบ 3D สามารถทำให้ศึกษา การเปลี่ยนแปลงในการแสดงโปรตีน รูปแบบฟอสโฟรีเลชัน และการตอบสนองต่อโมเลกุลของตัวยับยั้ง ได้ดีกว่าการเลี้ยงเซลล์แบบ 2D  ดังนั้นการเลี้ยงเซลล์มะเร็งแบบ 3D ทำให้การพัฒนายาหรือศึกษาการตอบสนองของยาต่อได้ดีกว่านั่นเอง วิธีการเลี้ยงเซลล์แบบ 3D แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ scaffold  และ scaffold-free การเลี้ยงเซลล์แบบ scaffold คือ เป็นการเลี้ยงเซลล์ใน

3D Clear Tissue Clearing Reagent อีกหนึ่งตัวช่วยในการเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ

Corning 3D Clear Tissue Clearing Reagent ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ 3D cell culture models ช่วยให้นักวิจัยทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในงานถ่ายภาพ 3D Spheroid เมื่อไม่นานมานี้ Corning ได้แถลงการณ์สำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ 3D Clear Tissue Clearing Reagent ตัวช่วยสำหรับการถ่ายภาพ 3D cell culture ที่รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน โดย Reagent นี้ไม่ทำลายสัณฐานวิทยาของเซลล์ (cellular morphology)  สินค้านี้ได้ถูกผลิตและจำหน่ายโดย  Visikol และตอนนี้ ตอนนี้มีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการผ่าน Corning และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์นี้เข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 มิติของ Corning ด้วย   การใช้ 3D Clear Tissue Clearing Reagent ช่วยในการถ่ายภาพ 3D Spheroid ทำให้สามารถถ่ายภาพลงไปถึงชั้นที่ลึกๆของ Spheroid เมื่อย้อมด้วย fluorescence

2