Category Archives: News

เลี้ยงเซลล์ให้เหมือนสภาวะธรรมชาติ ด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ (3D Cell Culture) 

การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ (3D cell culture) คือการสร้างสภาพแวดล้อมเทียมภายในภาชนะเลี้ยงเซลล์ (cell culture vessel) ให้คล้ายกับการเจริญเติบโตของเซลล์ในร่างกายที่เซลล์เจริญเติบโตแบบสามมิติ (3D) เพื่อเลี้ยงเซลล์ ซึ่งแตกต่างจากการเลี้ยงเซลล์ในสภาพแวดล้อม 2 มิติ (2D) ที่เลี้ยงเซลล์ใน cell culture flask, plate และ dish ที่เซลล์จะเติบโตได้ในแนวราบเท่านั้น เนื่องจากการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบ 3D นี้เซลล์สามารถเติบโตได้ในทุกทิศทาง  การเลี้ยงเซลล์แบบ 3D สามารถเลียนแบบสภาวะเนื้อเยื่อในเชิงสรีระวิทยาได้ดีกว่าการเลี้ยงเซลล์แบบ 2D ยกตัวอย่างเช่นการเลี้ยงเซลล์มะเร็งแบบ 3D สามารถทำให้ศึกษา การเปลี่ยนแปลงในการแสดงโปรตีน รูปแบบฟอสโฟรีเลชัน และการตอบสนองต่อโมเลกุลของตัวยับยั้ง ได้ดีกว่าการเลี้ยงเซลล์แบบ 2D  ดังนั้นการเลี้ยงเซลล์มะเร็งแบบ 3D ทำให้การพัฒนายาหรือศึกษาการตอบสนองของยาต่อได้ดีกว่านั่นเอง วิธีการเลี้ยงเซลล์แบบ 3D แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ scaffold  และ scaffold-free การเลี้ยงเซลล์แบบ scaffold คือ เป็นการเลี้ยงเซลล์ใน

เลือก Filtration Membrane แบบไหนถึงเหมาะสม

Filtration (การกรอง) คือการใช้แรงในการแยกอนุภาคของแข็งออกจากของเหลวที่มีส่วนผสมของทั้งของแข็งและของเหลวไหลผ่านตัวแผ่นกรอง (Membrane) ซึ่งมีหน้าที่กักของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดรูของตัวแผ่นกรองไว้ และปล่อยให้ส่วนที่เป็นของเหลวไหลผ่าน  ซึ่งการกรองแบ่งออกได้หลายชนิดตามงานที่ทำ ส่วนประกอบของอุปกรณ์การกรอง ประกอบด้วยดังนี้  แต่การกรองสารในรูปแบบเดิมๆ ที่มีแต่เครื่องกรวยกรองอาจจะใช้เวลานานกว่าที่จะกรองสารเสร็จ ซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควร แต่เมื่อมีปั๊มสุญญากาศมาช่วยเพื่อให้กรองสารเร็วขึ้น ช่วยประหยัดเวลาการทำงานของผู้ใช้งาน เรียกการกรองแบบนี้ว่า Vacuum Filtration    การใช้งานทั่วไปจะใช้เป็นรูปแบบแก้ว (Glass) ซึ่งเมื่อใช้งานเสร็จแล้วสามารถนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclavable) แต่การนึ่งฆ่าเชื้อนั้นอาจมีการปนเปื้อนภายในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่องานด้าน Cell Culture เป็นอย่างมาก ดังนั้นทาง Corning จึงได้ผลิต Disposable Filtration System เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน และเพื่อป้องกันการเกิดการ contaminate ด้วยการ sterile ด้วยรังสีแกมมา (Gamma Radiation) เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนจาก Pyrogen อย่างแน่นอน ขั้นตอนการเลือกใช้อุปกรณ์การกรองต้องเลือกให้เหมาะสมกับงาน (Application) ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยดังนี้ สารที่ต้องการกรอง Pore Size ของ Membrane Membrane ปริมาตรที่ต้องการกรอง การเลือกชนิด Membrane เพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดย Corning มี

3D Clear Tissue Clearing Reagent อีกหนึ่งตัวช่วยในการเลี้ยงเซลล์แบบ 3 มิติ

Corning 3D Clear Tissue Clearing Reagent ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ 3D cell culture models ช่วยให้นักวิจัยทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในงานถ่ายภาพ 3D Spheroid เมื่อไม่นานมานี้ Corning ได้แถลงการณ์สำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ 3D Clear Tissue Clearing Reagent ตัวช่วยสำหรับการถ่ายภาพ 3D cell culture ที่รวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน โดย Reagent นี้ไม่ทำลายสัณฐานวิทยาของเซลล์ (cellular morphology)  สินค้านี้ได้ถูกผลิตและจำหน่ายโดย  Visikol และตอนนี้ ตอนนี้มีวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการผ่าน Corning และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์นี้เข้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์การเพาะเลี้ยงเซลล์ 3 มิติของ Corning ด้วย   การใช้ 3D Clear Tissue Clearing Reagent ช่วยในการถ่ายภาพ 3D Spheroid ทำให้สามารถถ่ายภาพลงไปถึงชั้นที่ลึกๆของ Spheroid เมื่อย้อมด้วย fluorescence

Polymerase Chain Reaction (PCR) คืออะไร

PCR Tube ใช้ในการกระบวนการเพิ่มสารพันธุกรรมด้วยวิธี Polymerase chain reaction หรือ PCR ซึ่งเทคนิคทางชีวโมเลกุล ที่ถูกใช้นิยมแพร่หลายทั้งใช้ในด้านการศึกษาและงานในด้านวิเคราะห์ ถูกนำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และการเกษตรสามารถใช้ในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ทั้งโรคติดเชื้อและโรคจากพันธุกรรม ศึกษาความผันแปรหรือกลายพันธุ์ของพันธุกรรมหรือยีน  หนึ่งในเทคนิคที่นิยมของ PCR คือ Real-time PCR หรือ quantitative PCR (qPCR) เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอที่ต้องการศึกษาอย่างจำเพาะและสามารถติดตามวัดปริมาณการเพิ่มจำนวนของดีเอ็นเอเป้าหมายได้ในทุก ๆ รอบของการเพิ่มจำนวนในขณะที่ปฏิกิริยากำลังดำเนินอยู่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดปฏิกิริยา (real-time detection) เทคนิคนี้ทำได้โดยอาศัยการตรวจวัดสัญญาณสารเรืองแสงที่ถูกปล่อยออกมา ปริมาณแสงที่วัดได้จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้นจากปฏิกิริยาในแต่ละรอบ ซึ่งทำให้สามารถคำนวณกลับหาปริมาณสารพันธุกรรมตั้งต้นได้อย่างแม่นยำ นิยมใช้ในการตรวจโรค Corning Thermowell GOLD PCR Tube ผลิตจากพลาสติกชนิด polypropylene ที่มีขนาดบางสม่ำเสมอ เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการถ่ายเทความร้อน  มีทั้งแบบ Individual และ 8 well PCR tube strips PCR Tube มีฝา 2 แบบ

KERRY, Serum Free Media for CHO Cell

Chinese Hamster Ovary (CHO) cells ได้ใช้สำหรับการผลิตโปรตีนลูกผสม (recombinant protein) ตั้งแต่ ค.ศ 1957 โดยการทำ immonotalized cell line จาก Primary cell culture เซลล์รังไข่ของ Chinese hamster (Cricetulus griseus) ในปัจจุบันนี้ CHO cells ใช้ในการผลิต recombinant protein ในอุตสาหกรรมด้านยาชีวเภสัชภัณฑ์ (Biophamaceutical) หนึ่งในประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับการผลิต recombinant protein โดยใช้ CHO cells คือการเลือกอาหารเลี้ยงเซลล์ (Medium)  ขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาการผลิต biopharmaceutical คือ การเลือก Basal Medium การเลือก Media Supplements ที่ทำให้เพิ่ม cell growth และ protein productivity

CoolBox ล๊อคความเย็น!!

ปัญหาน้ำแข็งละลาย หลอดทดลองเปียกน้ำ สารจากหลอดทดลองหก เกิดการปนเปื้อนในตัวอย่าง เพราะน้ำแข็งละลาย จนอาจต้องเสีย sample ไป ปัญหานี้เหล่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ต้องเคยเจอ เมื่อต้องใช้น้ำแข็งเป็นแหล่งกำเนิดความเย็นที่อุณหภูมิ 1 ถึง 8 องศาเซลเซียสในระหว่างทำการทดลองในห้องแลป Corning® CoolBox™ XT  คือ cooling workstations ทำหน้าที่ให้ความเย็นแก่ตัวอย่างโดยไม่ต้องใช้น้ำแข็ง, กระแสไฟฟ้า หรือ แบตเตอร์รี่ เพื่อทำความเย็น   จุดเด่นที่อยากแนะนำ คือ สามารถทำความเย็นที่ช่วงอุณหภูมิ 1 ถึง 8 องศาเซลเซียสได้ตลอดทั้งวัน (16 ชั่วโมง เมื่อปิดฝา) หรือนานถึง 8 ชั่วโมง เมื่อเปิดฝาระหว่างการใช้งาน   ไม่จำเป็นต้องนำไปแช่น้ำแข็ง ช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนในน้ำแข็ง  รองรับ Corning CoolRack  ทุก Module ได้แก่ Microcentrifuge Modules, CF Cryogenic Vial, FACS Tube Modules,

Introduction To BELLCO

“ถ้าคุณกำลังมองหา Glassware ที่มีคุณภาพดี เราอยากขอแนะนำให้คุณรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Bellco”Bellco Glass Inc. เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องแก้ว (Glassware) และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ สำหรับสายงานด้านอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ (Industrial and Biotechnology) โดยโรงงานผู้ผลิตได้การรับรองมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ (ISO) ISO 9001: 2015 โดยมีจุดเด่นในด้านคุณภาพBellco Glass ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด สำหรับงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก และปัจจุบันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 80 ปีได้สร้างสรรค์และขยายผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อให้ครอบคลุมงานของลูกค้า ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 7 หมวด ดังนี้ 1. Glassware เครื่องแก้ว2. Benchtop Equipment อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบตั้งโต้ะ3. Floor Equipment อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบตั้งพื้น4. Port and Sparger Assemblies สายต่อและหัวพ่นอากาศ5. Bioreactor ถังปฎิกรณ์ชีวภาพ6. Labware ภาชนะในห้องแลป7. Plastic Ware ภาชชนะพลาสติก ดูสินค้า Bellco เพิ่มเติมที่นี่

[Review] Mini Centrifuge เล็ก แรง ปั่นดี ไม่มีพลาด

ขอแนะนำ เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ หลอด Micro centrifuge Tube 1.5-2.0mL. และหลอด PCR-Strip • ให้กำลังแรงปั่นถึง 6,000 รอบต่อนาทีหรือประมาณ 2,000 x G • สามารถเปลี่ยนโรเตอร์ได้ด้วยตัวเอง • มีระบบเบรคแบบอิเล็กโทรนิกส์ • ฝาปิด มีตัวล๊อกสองชั้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยระหว่างการใช้งานมากขึ้น • ดีไซน์ของเครื่องทันสมัย น้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก กดชมคลิป : สินค้าตัวท๊อป ที่ทุกห้องแลปไม่ควรพลาด ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่

Choose right Microplate for your lab

Corning Assay Microplate คือ Microplate ที่ใช้ในการทดสอบ (Assay) ต่างๆ เช่น General assays, Cell-based assays, Fluorescent, Luminescence, และ Immunoassays เป็นต้น มีจำนวนหลุม (well format) เท่ากับ 96, 384 และ 1536 Wells สีของเพลท มีให้เลือก 3 สี คือ เพลทสีใส (Clear plate / Transparent plate), เพลทสีดำ (Black Plate), เพลทสีขาว (White Plate)  ถูกออกแบบให้เหมาะสำหรับการทดสอบ(Assay) ที่แตกต่างกัน ดังนี้ เพลทสีใส (Clear plate / Transparent plate) เหมาะสำหรับงานที่อ่านผลด้วยค่า Absorbance

Are you looking for Cell Line

เมื่อปี พ.ศ 2450 Ross Harrison นักชีววิทยาชาวสหรัฐอเมริกา ได้ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเซลล์ประสาทของ กบ เป็นครั้งแรกของโลก ซึ่งได้เป็นการจุดประกายให้เกิดความก้าวหน้าในวงการการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ของโลก และต่อมาปี พ.ศ 2495  George Otto Gey นักชีววิทยา จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkin ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประสบความสำเร็จในเพาะเลี้ยงเซลล์อมตะ จากมะเร็งมดลูกของมนุษย์เป็นครั้งแรก โดยตั้งชื่อเซลล์ดังกล่าวว่า HeLa Cell Line ซึ่งเซลล์ดังกล่าวได้เป็นต้นแบบในการศึกษาเกี่ยวกับ Cell Biology รวมถึงการพัฒนาการรักษามะเร็งจากการศึกษาพฤติกรรมของเซลล์ดังกล่าว ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้เพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ (Animal Cell Culture) สำหรับการทดสอบยา (Drug Screening) การผลิตและทดสอบวัคซีน การผลิตโปรตีนที่จำเพาะในเซลล์ การใช้เซลล์เพื่อการรักษา (Cell Therapy) และการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxity) เป็นต้น Animal cell culture คือการรักษาสภาพการมีชีวิตและการเจริญเติบโตของเซลล์ ภายใต้สภาวะนอกร่างกาย แต่อยู่ในภาชนะเพาะเลี้ยง (Cell Culture vessel)